ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Thursday 24 Νοεμβρίου 2022

Η  Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του ΕΚΠΑ θα πραγματοποίησει, ενημερωτική συνάντηση-συζήτηση στο Μεγάλο Αμφιθέατρο (ΜΑ) την Πέμπτη, 24/11/2022,  ώρα 14.00, με θέμα το έργο και ο ρόλος της ΕΙΦ).  Από το 2020 λειτουργεί στο ΕΚΠΑ Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ), η οποία έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα (ΣΔΕΙ).  Θα σας ενημερώσει για το έργο και τον ρόλο της Επιτροπής, η Πρόεδρος της ΕΙΦ Μαίρη Λεοντσίνι και θα ακολουθήσει συζήτηση, διάλογος, ερωτήσεις, κτλ.