ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “THE PSYCHOLINGUISTICS OF BILINGUALISM”

Thursday 19 Μαΐου 2022
Eκδήλωση με τίτλο “The Psycholinguistics of Bilingualism”

Η κατεύθυνση «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση»,  σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Διγλωσσίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ,  διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “The Psycholinguistics of Bilingualism”, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ώρα 12:30-15:30, στο Μουσείο (210).

Poster της εκδήλωσης