ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Wednesday 18 Μαΐου 2022
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό Webinar με θέμα

"Διαχείριση Άγχους και Χρόνου κατά τη διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου"

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.